Studio Wessels Boer is gespecialiseerd in geïntegreerde kunst in de openbare ruimte. De specifiek ontworpen beeldende ingrepen van toegepast kunstenaar/ ontwerper Marjet Wessels Boer maken plekken karakteristiek en laten ze tot de verbeelding spreken. Het werk is zowel fysiek als inhoudelijk verweven met de omgeving en creëert een overgang tussen de publieke en private sfeer.

“Eens was de straat het verlengstuk van het private domein, ze werd als eigen territorium beschouwd en voor allerhande zaken gebruikt. Vanaf de middeleeuwen ontstond door het aanleggen van stoepen, voortuinen, erkers en balkons een diffuse overgang tussen de openbare en private sfeer. In onze moderne, stedelijke architectuur zijn deze overgangszones veelal verdwenen en is het openbare gebied zodanig uniform en neutraal ingericht dat er weinig plaats is voor persoonlijke en exhibitionistische details. De was, de tuinkabouters en geveltuintjes zijn verdwenen. De toonstraat wordt een doorgangszone en zelfs pleinen zijn niet meer om echt te verblijven. Door het ontbreken van ontroerende individuele en onthullende uitingen worden plekken anoniemer. Dit gemis is een uitgangspunt in mijn werk.

Ik geloof dat verwondering en verbeelding van grote invloed is op ons dagelijks leven, het haalt je uit je routine, verandert je blik. Daarom richt ik me specifiek op kunsttoepassingen in de openbare ruimte. Met mijn werk wil ik mensen verbinden met de omgeving en ze meevoeren.

Elke locatie heeft een (verborgen) verhaal, welke ik graag onderzoek en verbeeld. Door plaatsgebonden te ontwerpen komen mijn ontwerpen voort uit die plek. Ze zijn niet inwisselbaar. Daarbij integreer ik mijn werk zoveel mogelijk in de architectuur of infrastructuur, omdat het dan letterlijk onderdeel is van de omgeving en niet op een voetstuk staat. Het gaat bij kunst in de openbare ruimte niet alleen om het werk zelf, maar vooral om wat ze met de ruimte doet, wat ze de gebruiker meegeeft.”

Naast het werken aan kunstopdrachten publiceerde Marjet onlangs haar onderzoek ‘De waarde van het onmeetbare’. Ze onderzocht wat de waarde is van verbeelding en wil hiermee bouwers inspireren de gebouwde omgeving weer te laten spreken.

Marjet Wessels Boer (Beilen, 1978) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. Ze woont in Haarlem.